Általános szerződési feltételek

(1) Ezek az értékesítési feltételek kizárólag vállalkozókra, jogi személyekre és a közjogi szervekre, valamint a közjogi alapú különvagyonokra vonatkoznak a BGB 310. § (1) bekezdése értelmében. Ellenkező, illetve a mi értékesítési feltételeinktől eltérő vásárlói feltételeket csak akkor ismerünk el, ha kifejezetten és írásban beleegyezünk az alkalmazásukba.

  1. Ezek az értékesítési feltételek érvényesek továbbá minden jövőbeli ügylet esetén a vevővel, amennyiben ezek hasonló jellegű jogi ügyletekről van szó (jó, ha az értékesítési feltételeket minden esetben csatolják a rendelés visszaigazolásához). § 2 Ajánlat és szerződéskötés

Ha a megrendelést az ajánlat elfogadásaként kell értelmezni a BGB 145. § értelmében, akkor ezt két hét alatt elfogadhatjuk. § 3 Szolgáltatott dokumentumok

Minden megrendeléssel kapcsolatosan a vevőnek átadott dokumentum, mint például kalkulációk, rajzok stb., fenntartjuk a tulajdon- és szerzői jogokat. Ezeket az anyagokat harmadik félnek nem szabad hozzáférhetővé tenni, hacsak ezt a vevőnek írásban kifejezett írásos hozzájárulásunkkal nem engedélyezzük. Ha a mi ajánlatunkat nem fogadják el a BGB 2. §-ában meghatározott határidőn belül, akkor ezeket az anyagokat haladéktalanul vissza kell küldeni nekünk. § 4 Árak és fizetés

(1) Ha nem állapodik meg másként írásban, áraink műhelyünkből szállítva érvényesek, csomagolás nélkül és a jelenleg érvényes áfát külön kell felszámítani. A csomagolás költségei külön számlázásra kerülnek.

(2) A vételár kifizetése kizárólag a mellékelt bankszámlára történő befizetéssel lehetséges. Az árengedmény csak írásos külön megállapodás esetén engedélyezett.

*) Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót az előző oldalon és a melléklet 1. pontjában található megjegyzéseket!

(3) Ha másként nem egyeztetnek, a vételárat a szállítás után 10 napon belül kell fizetni (alternatívák: "... a vételár a számla kibocsátását követő 21 napon belül fizetendő" vagy "... a vételárat - konkrét dátumig - fizetendő"). A késedelmi kamatot a vonatkozó alapkamat mértékén felül 8%-kal számoljuk (lásd melléklet 1). Fenntartjuk a magasabb késedelmi kár érvényesítésének jogát.

(4) Ha nem állapodtak meg fix árakról, akkor az árakat azoknak megfelelően és mértékben az Lohn-, Material- und Vertriebskosten változása miatt 3 hónappal vagy azt követően bekövetkező szállítások esetén megfelelően módosítjuk. § 5 Visszatartási jog

A visszatartási jog gyakorlására a vevő csak abban az esetben jogosult, ha az ellenigénye ugyanazon szerződés alapján áll fenn. § 6 Szállítási idő

(1) Az általunk megadott szállítási idő kezdetét az vevő kötelezettségeinek időbeni és megfelelő teljesítése feltételezi. Fenntartjuk a teljesítetlen szerződésre vonatkozó ellentmondást.

(2) Ha a vevő késedelembe esik a szállítás elfogadásában, vagy más módon hanyagolja el az együttműködési kötelezettségeit, akkor jogosultak vagyunk az ebből adódó kárt, beleértve a kiegészítő költségeket is, követelni. Fenntartjuk a további igényeket. Ha a fenti feltételek fennállnak, a vételi tárgy véletlen elvesztésének vagy véletlen rongálódásának veszélye a vevőre akkor átszáll, amikor az elfogadás vagy a hitelezői késedelem bekövetkezik.

(3) Azt esetben, ha a szállítási késedelem nem szándékosan vagy súlyosan gondatlanság miatt jön létre, heti 3%-os pausalizált kártérítés keretében felelünk a teljesített késedelemért, de legfeljebb a vételi érték 15%-át.

(4) Egyéb törvényes igények és jogok a szállítási késedelem miatt érintetlenek maradnak. § 7 Kockázatváltás küldemény küldése esetén

Ha a terméket a vevő kérésére őhozzá szállítjuk, akkor a küldemény küldésével, de legkésőbb a műhely / raktár elhagyásával a termék véletlen elvesztésének vagy véletlen rongálódásának kockázata a vevőre száll át. Ez független attól, hogy a termék szállítása az teljesítés helyétől történik vagy a fuvar költségét ki viseli.